เกี่ยวกับเรา

สมาร์ท บิซ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด : จดทะเบียนตั้งบริษัทขึ้น เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2557 ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้าน Information Technology (IT) ทั้ง Software และ Hardware Solution ประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบ Software ตามความต้องการของธุรกิจ และ จำหน่าย Software และ Hardware สำเร็จรูป  
บริษัท สมาร์ท บิซ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด มีประสบการณ์ในการให้บริการ IT Software Solution กับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมกว่า 9 ปี โดยประสบการณ์กับงาน ดังต่อไปนี้  

  • Application and Data Migration
  • Web Application Development (QA , CRM , ERP , etc.,)
  • Data Analytics (Sale , Production and QA Analysis) 
  • Robotic Process Automation Development

ปัจจุบัน บริษัท สมาร์ท บิซ ซอฟต์แวร์ ได้มุ่งเน้น Software และ Hardware Solution เพื่อให้บริการกับ ธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนี้

  • Robotic Process Automation
  • Application Development (Low Code)
  • Data Reporting and Analysis 
  • IOT Data Logging 
     

บริการของเรา

ติดต่อเรา


60/11 หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

0815675614

don@smartbizsoftware.co.th